Whois-RWS

Network Resources
AMAZON-TLV (NET-15-190-0-0-2) 15.190.0.0 - 15.190.3.255
AMAZON-TLV (NET-15-190-16-0-1) 15.190.16.0 - 15.190.31.255
AMAZON-TLV (NET-15-248-48-0-1) 15.248.48.0 - 15.248.55.255
AMAZON-TLV (NET-99-151-152-0-1) 99.151.152.0 - 99.151.159.255