Whois-RWS

Network Resources
AMAZON-HKG (NET-15-177-85-0-1) 15.177.85.0 - 15.177.85.255
AMAZON-HKG (NET-15-177-86-0-1) 15.177.86.0 - 15.177.86.255
AMAZON-HKG (NET-16-162-0-0-2) 16.162.0.0 - 16.163.255.255
AMAZON-HKG (NET-18-162-0-0-1) 18.162.0.0 - 18.162.255.255
AMAZON-HKG (NET-18-163-0-0-1) 18.163.0.0 - 18.163.255.255
AMAZON-HKG (NET-18-166-0-0-1) 18.166.0.0 - 18.167.255.255
AMAZON-HKG (NET-52-94-249-144-1) 52.94.249.144 - 52.94.249.159
AMAZON-HKG (NET-52-95-226-0-1) 52.95.226.0 - 52.95.226.255
AMAZON-HKG (NET-99-150-88-0-1) 99.150.88.0 - 99.150.95.255
AMAZON-HKG (NET-99-77-142-0-1) 99.77.142.0 - 99.77.142.255